Rozhodnutí o přijetí 2019/2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Přerov, příspěvková organizace, podle  ustanovení §34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2019/2020 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti, jimž bylo v den zápisu přiděleno registrační číslo:

1.

2.

3.

4.

 

Zákonní zástupci přijatých dětí budou kontaktování, aby se dostavili k osobnímu převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte.

Ředitelka MŠ Nový Přerov, příspěvkové organizace, Bc. Polepilová Soňa

Zavřít Menu