10.2.-14.2.2020 Moje tělo

Moje tělo 10.-.14.2.2020

Vzhledem k tomu, že téma Moje tělo je opravdu velmi náročné, pokračovaly jsme v něm i tento týden. Minulý týden byl zaměřený spíše na to, co je pro naše tělo zdravé a co ne, tenhle týden jsme se zaměřily na tělo samotné – dokážeme pojmenovat části těla a některé orgány.

V pondělí jsme si poslechly motivační pohádku 5 kamarádů, ta nás naladila na další činnosti v průběhu týdne. Paní učitelka připravila zajímavou nabídku činností: 1) hmatovou krabici – kde jsme měly každý den 3 různé předměty a měly jsme je jen za pomoci hmatu rozpoznat a pojmenovat;  2) skákací chodník – skoky dle předlohy; 3) zubní laboratoř – kde jsme si mohly vyzkoušet vymodelovat zuby, poté je vyvrtat a zaplombovat; 4) káča – pomoci dechu a brčka roztočit káču; 5) barevný kód z lego kostek – dle vzoru seskládat kostky. Činnosti se nám moc líbily a zapojovaly jsme se do nich se zájmem.

V kroužcích jsme si povídaly o tom, co vše v našem tělíčku najdeme, jak se to jmenuje a co to všechno umí. Vyzkoušely jsme si práci ve skupinkách s vedoucím (tady chválím vedoucí Lili, Natálku, Abigail – úlohu zvládly na výbornou).

Nezapomněly jsme se v průběhu týdne protáhnout a také prošly malou zkouškou: skok z vyvýšené plochy do kruhu (opravdu všechny sovičky zvládly, třebaže některé s dopomocí – velká pochvala).

Na konec týdne jsme si nechaly zuby. Podívaly jsme se na Byl jednou jeden život, kde jsme viděli, co se zoubky děje, když jíme sladké. Paní učitelka nám na modelu zubů ukázala jak si správně čistit zoubky.

Celý týden byl nabitý činnostmi a zábavou.

Za Sovičky paní učitelka Soňa.

Zavřít Menu