Úplata za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Úplata za vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (dále jen školné)

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel – Obec Nový Přerov.

Zůstává tedy stejná, jako doposud.

Napsat komentář

Zavřít Menu