Název výzvy:  Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu:  MŠ Nový Přerov OP JAK I

Anotace projektu:  Podpora vzdělávání formou zjednodušených projektů skrze personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cílem výzvy:   Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Předpokládané datum zahájení:    1. 10. 2022
Předpokládané datum ukončení:  30. 9. 2024

Cíl projektu:  Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Zavřít Menu