ORGANIZACE DNE MŠ NOVÝ PŘEROV
„SOVIČKY“

6:30 – 8:30 Scházení dětí ve třídě, spontánní hry a činnosti dětí. Volba činností z připravené týdenní široké vzdělávací nabídky.
Individuální práce s dětmi dle pedagogické diagnostiky.
8:30 – 8:45 Pravidelná ranní pohybová chvilka zaměřená především na zdravotní tělesnou výchovu.
8:45 – 9:00 Osobní hygiena. Průběžná dopolední svačinka.
9:00 – 9:30 Scházíme se v ranním kruhu – komunitním či výukovém, dle potřeb učitelky a dětí.
Následují řízené či částečně řízené činnosti připravené učitelkou k danému tématu.
9:30 – 9:45 Příprava na pobyt venku, osobní hygiena dětí.
9:45 – 11:45 Pobyt venku.
11:45 – 12:15 Příprava na oběd. Oběd dětí.
Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě, je možné v době 12:00 – 12:30 hod.
12:30 – 14:00 Odpočinek. Děti odpočívají v pyžamku na lehátku. Pokud usnou, je jim dopřán kvalitní a dostatečný spánek.
Pro děti, které neusnou, jsou připraveny klidové činnosti, které jsou zacílené k jejich individuálním vzdělávacím potřebám.
14:15 – 14:45 Odpolední svačinka.
14:45 – 16:00 Vyzvedávání dětí. Volné hry dle zájmu dětí. Činnosti vedené učitelkou: hry – pohybové, námětové, smyslové; tvořivé výtvarné činnosti; individuálně zaměřené činnosti.

 

Organizace dne v MŠ je pružná. Časy jsou závazné jen pro stravování dětí. Při dalším rozvržení vycházíme z aktuálních potřeb dětí. V průběhu dne sledujeme činnosti a zájmy dětí, snažíme se o vyvážení činnosti řízených a spontánních.

Zavřít Menu