Název výzvy:  Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v Mateřské škole Nový Přerov III

Anotace projektu:  Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Cíl projektu:  Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Zavřít Menu