Na Tři krále o krok dále 4.1.-8.1.2021

Zdravíme všechny příznivce Soviček a přejeme šťastný nový rok.

Přivítaly jsme se po vánočních svátcích, popřály všechno nejlepší, hlavně štěstí, zdraví a hodně kamarádů.  Vyprávěly jsme si o dárečcích, které jsme dostaly.  Děkujeme, Ježíšku!  To je dobře, že jsme byly tak hodné!!!
Navázaly jsme na adventní čas a povídaly si o tradici Tří králů. Zazpívaly jsme si písničku a učily se básničku Tříkrálové přání.
Hrály jsme pohybové hry Na kometu (běhaly jsme) a Co hvězda viděla (domy, stromy, hory, zvířátka…).
V pracovních a výtvarných činnostech jsme stříhaly, skládaly a lepily královské koruny, vytvořily  Tři krále, temperovými barvami  malovaly ohňostroj. Taky jsme ze skleněných kamínků skládaly písmena K+M+B , znázorňovaly let komety  (grafomotorické cviky a záznam horního oblouku) a vytvářely hvězdu z různých materiálů.
Všechny tyto činnosti jsme s dopomocí zvládaly, velké rezervy máme při přípravě na pobyt venku. Oblékání musíme hodně trénovat.
Při pobytu venku jsme si hrály na hřišti a na zahradě, sledovaly, jak sněží nebo prší a taky jsme nacvičovaly chůzi s vycházkovým hadem Ferdou.
S pozdravem Sovičky                                                                                                                                                                                            zapsala paní učitelka Liba
Zavřít Menu