Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola Nový Přerov, příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do MŠ:

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ –  formulář si můžete

stáhnout a vytisknout z našich webových stránek www.msnovyprerov.cz v záložce dokumenty a složce Zápis do MŠ pro školní rok 2024-2025. Po předchozí telefonické či emailové domluvě si můžete žádost ve smluveném čase vyzvednout přímo v budově MŠ.

Žádost je potřeba v případě dítěte mladšího 5 let (k 31.8.2024) potvrdit  u jeho ošetřujícího pediatra, zda bylo podrobeno stanoveným pravidelným očkováním (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 • Rodný list dítěte: v případě bezkontaktního zápisu postačí přiložit prostá kopie.

V případě Vaší osobní účasti při zápise s sebou vezmete originál rodného listu k nahlédnutí.

Zákonný zástupce může doručit požadované dokumenty (žádost o přijetí a kopii rodného listu dítěte) bezkontaktně a to následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky 6kttfr3 )
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nikoliv prostý email)
 • poštou, na adresu školy (je uvedena v záhlaví, či webu školy) v řádně zalepené obálce s nápisem „Zápis do MŠ 2024/2025“.

Datovou schránkou, e-mailem či poštou je možné požadované dokumenty doručit od 2. 5. do 16. 5. 2024.

PREFERUJI:     OSOBNÍ ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE PŘI ZÁPISE V MŠ

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 v ředitelně Mateřské školy Nový Přerov, příspěvkové organizace od 15:00 do 16:30 hod.

Dítě můžete vzít k zápisu s sebou (pokud nevykazuje známky infekčního onemocnění).

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU

 • Při zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které zákonní zástupci obdrží během zápisu, emailem či datovou schránkou pak v případě doručení Žádosti bezkontaktním způsobem. Pod tímto číslem bude dítě v době zápisu vedeno.
 • Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 15. 6. 2024.
 • Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ, na základě kterých budou děti do mateřské školy přijímány, jsou uvedeny níže.
 • O přijetí do MŠ nerozhoduje pořadí podání přihlášky. Děti jsou přijímány na základě daných kritérií (viz níže).

 

Po projednání se zřizovatelem, stanovuji pro Zápis do MŠ 2024/2025

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle těchto kritérií v tomto pořadí:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s trvalým pobytem v obci Nový Přerov, v případě cizinců s místem pobytu v obci Nový Přerov dle věku sestupně (dítě dosáhne do 31. 8. 2024 věku 5 let, nebo dítě s odkladem školní docházky – zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání).
 2. Dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 věku 4 let, s trvalým pobytem v obci Nový Přerov, v případě cizinců s místem pobytu v obci Nový Přerov dle věku sestupně.
 3. Dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024 věku 3 let, s trvalým pobytem v obci Nový Přerov, v případě cizinců s místem pobytu v obci Nový Přerov dle věku sestupně.
 4. Děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 2 let, s trvalým pobytem v obci Nový Přerov, v případě cizinců s místem pobytu v obci Nový Přerov dle věku sestupně do naplnění kapacity školy.
 5. Děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 3 let a starší s trvalým pobytem mimo obec Nový Přerov dle věku sestupně do naplnění kapacity školy.
 6. Děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 2 let, s trvalým pobytem mimo obec Nový Přerov dle věku sestupně do naplnění kapacity školy.

V případě otázek mne neváhejte kontaktovat: 704 086 488, reditelka@msnovyprerov.cz

V Novém Přerově 16.4.2024

Bc. Soňa Polepilová, ředitelka školy

Napsat komentář

Zavřít Menu