Jak si žije hmyz 20.5-24.5.2024

Ten to týden jsme se zaměřili na hmyz. Velký ohlas měla moucha, kterou pozorovaly (jedna sovička si ji chtěla zabalit domů pro maminku:)). Venku, když jsme našly hlemýždě, ,, stavěly“ jim domečky -pozorovaly zda jim přelezou přes kamínky nebo půjdou mezírkou. Mravencům, hledaly jídlo, aby se měli dobře :). Lupou jsme pozorovaly hmyz, který se nám uchytí na prostěradle a zkoušely ho vyhledávat v encyklopedii.
Během rána měly děti nachystané činnosti:  Poznávaly nové druhy hmyzu, které ještě neznaly, snažily jsme se je roztřídit, který hmyz nám škodí, který je užitečný. Dozvěděly se nové informace o mouše, komáru, kobylce – na IT jsme viděli samičku jak klade vajíčka, berušce.
Procvičily si jemnou motoriku, při kladení vajíček, počítaly nožičky pavoučkům, rytmizovaly, hláskovaly….
Ten, kdo neznal písničku ,,Na políčku v jetelíčku“, tak už ji určitě zná :).
Při hře na ,,klíště“ si vyzkoušely spolupráci.
Při zhodnocení celého týdne jsme zjistily, že všechny sovičky zvládly splnit nachystané úkoly-hry (někdo jeden-někdo všechny).

Napsat komentář

Zavřít Menu